MENU

 

 1. Paano mag-apply sa Certification?
 • Una, pumunta sa website ng National Children’s Hospital (NCH) (https://nch.doh.gov.ph). Hanapin ang DOH Nurse Certification Program (Pediatric Nursing) at mag-download ng Self-Assessment Tool base sa napiling level of competency (Level 3, Level 4, Level 5).
 • Mag Self-assessment, siguruhing kayang-kaya mong i-demonstrate ang mga competency na iyong mamarkahan na “Outstanding”.
 • Matapos mag self-assessment ay magpa-validate sa iyong immediate supervisor upang tunay na makasiguro sa iyong ginawang self-assessment. Kung ikaw ay unemployed, pwedeng di na magpa-validate sa immediate supervisor.
 • Mag-ipon ng mga ‘ebidensiya’ o portfolio na magpapatunay sa iyong competencies (skills, knowledge, attitudes)
 • Mag-download ng Applicant’s Information Form sa NCH website, i-fill up at i-submit sa NCH - Nursing Development and Training Office (NDTO) (ang mga contact numbers at point persons ay makikita rin sa website)
 • Ang Assessment Fee ay P1,000 (non-refundable).
 • Makipag-ugnayan sa NDTO Staff para sa schedule ng assessment at iba pang detalye.
 • May dalawang Assessor na mag e-evaluate sa isang applicant. Matapos ang competency assessment ay ire-recommend ng mga Assessors kung ang isang applicant ay “competent” o “not yet competent”.
 • Kung ang applicant ay naihayag na “competent”, siya ay magqu-qualify sa Certification at makakatanggap ng “Certificate of Competence” bilang Pediatric Nurse depende sa level na inaplayan.
 • Para sa karagdagang katanungan maaaring tumawag sa NCH-NDTO.

 

 1. Paano kung ang resulta ng aking Assessment ay “not yet competent”?
 • May rekomendasyon ang mga Assessors na matatagpuan sa Assessment Report, dito nakasaad ang detalye ng mga competencies na na-assess.
 • At dahil ang “competencies” ay di lamang nangangahulugan ng trainings kundi sa pinagsamang mga kaalaman mula sa experience, education, exposure at iba pa, mayroon kang options kung paano mo matatamo ang mga kakulangang competencies:
 1. Mag enroll sa learning development intervention na available sa NCH;
 2. Maaari kang bumalik sa iyong workplace upang pagsikapang pagasanayan ang mga nasabing competencies;
 3. Maaari kang maghanap ng iba pang oportunidad na pinaka-accessible sa iyo upang mapagsanayan ang mga competencies na kinakailangan mo upang ma-certify.

 

 1. Paano kapag bagong pasa lang at walang work experience, pwede ba mag-apply?
 • Kung wala ka pang work experience, maaring di ka makakapasa sa workplace assessments. Inirerekomenda na mag enroll sa mga learning development interventions na available sa NCH.
 • Kumontak sa NCH-NDTO at magtanung ng detalye ng schedule per batch at fees per module ng mga Learning Development Interventions.

 

 1. Kailangan po ba mag-training bago ma-certify?
 • Not necessarily. Kung sa tingin mo ay competent ka na at confident na makakapasa sa mga assessments (matapos ang Self-Assessment) ay di na kailangang mag training pa, diretso nang mag apply for Assessment and Certification.

 

 1. Kung may nakuha na pong training dati, pwede na bang dumeretso sa level 4?
 • Oo, basta’t ikaw ay competent na sa lahat ng competencies ng level 3 at 4, at kaya mong ipasa ang mga Assessment.
 • Dahil ang DOH NCP ay competency-based, hindi ang number of training certificates ang aming tinitingnan kundi ang number of competencies na kayang i-demonstrate ng isang applicant. Ang Assessment Fee ay P1,000 (non-refundable).

 

 1. Ang DOH NCP ba ay specialization?
 • Hindi. Ang ginagawa ng DOH NCP ay nagce-certify ng mga competencies ng isang nurse at nagpapatunay ng kanyang kakayanan sa workplace settings. “Certificate of Competency” ang ibinibigay at di specialization.

 

 1. Ang DOH NCP ba ay employment? Magkakaroon ba ako ng trabaho dito?
 • Hindi. Hindi rin ito guarantee ng employment.
 • Depende pa rin sa employers kung kanilang bibigyan ng weight o konsiderasyon ang iyong “Certificate of Competency”
 • Ang certificate na ini-issue na ito ng DOH ay patunay ng iyong kakayahan o competencies sa workplace areas. Nangangahulugan din ito na di ka na kailangan pang i-train o turuan ng iyong future employers sa mga areas na ‘competent’ ka na. Dito ka nagkakaroon ng ‘edge’ sa iba pang nurse na di pa certified ng DOH.

 

 1. Magkano po ba ang re-assessment?
 • Wala nang bayad kung ikaw ay magpapa re-assess. Ang iyong unang binayad sa assessment ay sapat na hanggang ikaw ay pumasa.

 

 1. Paano po kung ako ay taga probinsiya?
 • Kung ang napili mong specialty area ay Pediatric Nursing maaaring sumangguni sa NCH-NDTO para sa iba pang katanungan at detalye.
 • Sa ngayon, sampung specialty hospitals pa lamang ng DOH ang Providers at Assessment centers. Ngunit sa susunod na panahon ay mag-eexpand ito sa mga regional hospitals ng DOH. Maaaring sumangguni sa DOH NCP WEBSITE para sa detalye ng ibang specialty areas.